​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. RIKO ŠAFARIČ, univ. dipl. inž. el.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: G2-2N.33
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 302
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 06824
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 11.4.2006 za področje:
    • avtomatika in robotika
Mandati
  • Vodja laboratorija 7038404 - Laboratorij za kognitivne sisteme v mehatroniki
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​