​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
izr. prof. dr. MARKO KEGL, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Izredni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: J2-121
Službeni telefon: +386 (2) 220 7802
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://fs-server.uni-mb.si/si/inst/im/loms/KeglM/Default.htm...
Šifra raziskovalca: 10606
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Izredni profesor od 12.10.2016 do 11.10.2021 za področje:
    • mehanika
Mandati
  • Vodja laboratorija za aplikativno mehaniko
Najava

  Pedagoška najava

Vizitka za prenos podatkov v obliki vCardZa pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​