​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. NENAD GUBELJAK, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: B-311
Službeni telefon: +386 (2) 220 7661
Mobilni telefon: +386 (31) 659 279
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-strojne-elemente-in-kons...
Šifra raziskovalca: 10470
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 31.1.2012 za področje:
    • mehanika
    • strojni elementi, konstruiranje in tribologija
Članstva
  • Senat FS (član)
  • Habilitacijska komisija FS (član)
  • Delovna skupina za pripravo predloga seznama raziskovalne  (član)
  • Delovna skupina za trajnostni urbani razvoj UM (član)
Mandati
  • Vodja laboratorija za strojne elemente in konstrukcije
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​