​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. BORUT BUCHMEISTER, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: J2-324
Službeni telefon: +386 (2) 220 7631
Mobilni telefon: +386 (31) 659 334
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://lanps.fs.um.si/zaposleni/
Šifra raziskovalca: 06674
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 20.5.2014 za področje:
    • proizvodne tehnologije in sistemi
Članstva
  • Habilitacijska komisija FS (član)
Mandati
  • Vodja laboratorija za simulacije diskretnih sistemov, načrtovanje proizvodnih sistemov (od 1.1.2011)
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​