​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
viš. pred. mag. MARTA ABRAM ZVER, univ. dipl. inž. tekst.
Habilitacijski naziv:    Višji predavatelj
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: J2-2201
Službeni telefon: +386 (2) 220 7950
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-projektiranje-in-konstru...
Šifra raziskovalca: 06672
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Višji predavatelj od 23.12.2015 do 22.12.2020 za področje:
    • tekstilstvo
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​