​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
asist. dr. TIMI GOMBOC, mag. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Asistent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM
Prostor: J2-409
Službeni telefon: +386 (2) 220 7709
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-robotizacijo/osebje/
Šifra raziskovalca: 39210
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Asistent od 05.12.2018 do 04.12.2021 za področje:
    • energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​