​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
asist. AJRA HADELA, univ. dipl. inž. tekst.
Habilitacijski naziv:    Asistent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: MLADI RAZISKOVALEC
Prostor: BEL-7
Službeni telefon: +386 (2) 333 5669
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 39212
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Asistent od 01.2.2017 do 31.1.2020 za področje:
    • energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo

Vizitka za prenos podatkov v obliki vCardZa pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​