​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
asist. AJRA HADELA, univ. dipl. inž. tekst.
Habilitacijski naziv:    Asistent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Službeni telefon: +386 (2) 333 5669
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://lko.fs.um.si/sl/team
Šifra raziskovalca: 39212
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Asistent od 04.3.2020 do 03.3.2023 za področje:
    • energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​