​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
izr. prof. dr. BRANKO NERAL, univ. dipl. inž. tekst.
Habilitacijski naziv:    Izredni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC
Prostor: A-425
Službeni telefon: +386 (2) 220 7893
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-tiskanje-tekstilij-in-ne...
Šifra raziskovalca: 05537
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Izredni profesor od 04.10.2017 do 03.10.2022 za področje:
    • materiali
Mandati
  • Vodja laboratorija za tiskanje tekstilij in nego oblačil
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​