​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
mag. JANEZ POGORELC, univ. dipl. inž. el.
Habilitacijski naziv:    ni izvolitve
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ
Prostor: G-408
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 304
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 02212
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • ni izvolitve od 22.12.2020 za področje:
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​