​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
asist. MIRZA SARAJLIĆ, mag. inž. elektroteh.
Habilitacijski naziv:    Asistent
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: RAZISKOVALEC
Prostor: C-205/1
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 086
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 38216
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Asistent od 29.9.2019 do 28.9.2022 za področje:
    • elektrotehnika

Vizitka za prenos podatkov v obliki vCardZa pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​