​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. EDVARD DETIČEK, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: A-001
Službeni telefon: +386 (2) 220 7612
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-mehatroniko/osebje/
Šifra raziskovalca: 05535
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 30.6.2021 do 29.6.2026 za področje:
    • proizvodne tehnologije in sistemi
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​