​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. URBAN BREN, univ. dipl. kem.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: D1 - 406
Službeni telefon: +386 (0)2 22 94 421
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 25434
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
 • Redni profesor od 19.1.2021 za področje:
  • fizikalna kemija
Članstva
 • Delovna komisija za koordinacijo aktivnosti DTC, EEN, DIH UM (vodja)
 • Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve FKKT (član)
 • Habilitacijska komisija FKKT (član)
 • Senat FKKT (član)
 • Poslovodni odbor FKKT (član)
 • Delovna skupina za izvedbo projekta Athena (član)
Mandati
 • Prorektor za prenos znanja Univerze v Mariboru
 • Predstojnik katedre
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​