​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. JANEZ GOTLIH, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: C-101/1
Službeni telefon: +386 (2) 220 7605
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-inteligentne-obdelovalne...
Šifra raziskovalca: 36932
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 31.3.2021 do 30.3.2026 za področje:
    • proizvodne tehnologije in sistemi
  • Asistent od 04.2.2020 do 03.2.2023 za področje:
    • proizvodne tehnologije in sistemi
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​