​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. MIRO MILANOVIČ, univ. dipl. inž. el.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: G2-2N.32
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 330
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 03869
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 30.9.2003 za področje:
    • avtomatika in robotika
Mandati
  • Vodja laboratorija 7038401 - Laboratorij za energetsko elektroniko
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​