​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. TATJANA KREŽE, univ. dipl. inž. tekst.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: J2-2201
Službeni telefon: +386 (2) 220 7890
Mobilni telefon: +386 (41) 645 504
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/o-nas/vodstvo/
Šifra raziskovalca: 04629
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 25.3.2014 za področje:
    • materiali
Članstva
  • Habilitacijska komisija Senata UM (član)
  • Habilitacijska komisija FS (predsednik)
Mandati
  • Predstojnik katedre Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje
  • Prodekanja za kakovost
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​