​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
izr. prof. dr. SONJA ŠTERMAN, univ.dipl.inž.oblik.tekst.in o
Habilitacijski naziv:    Izredni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: A-427
Službeni telefon: +386 (2) 220 7966
Mobilni telefon: +386 (41) 340 567
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-inzenirsko-oblikovanje/o...
Šifra raziskovalca: 36392
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Izredni profesor od 17.9.2020 do 16.9.2025 za področje:
    • inženirsko oblikovanje
  • Docent od 03.12.2018 do 02.12.2023 za področje:
    • inženirsko oblikovanje
Članstva
  • Senat FS (član)
  • Disciplinsko sodišče I. stopnje FS (namestnik člana)
Mandati
  • Vodja laboratorija za inženirsko oblikovanje
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​