​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
asist. dr. PETER MAJERIČ, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Asistent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM
Prostor: B-004
Službeni telefon: +386 (2) 220 7892
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://www.fs.uni-mb.si
Šifra raziskovalca: 35509
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Asistent od 11.1.2017 do 10.1.2020 za področje:
    • materiali

Vizitka za prenos podatkov v obliki vCardZa pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​