​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. MARTIN RAKUŠA
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 28075
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 24.4.2017 do 23.4.2022 za področje:
    • nevrologija
Članstva
  • Komisija za študijske zadeve MF (član)
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​