​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. ZDRAVKO KAČIČ, univ. dipl. inž. el.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: REKTOR UNIVERZE
Prostor: G2-M.20
Službeni telefon: +386 (2) 23 55 210
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 06821
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
 • Redni profesor od 28.3.2003 za področje:
  • elektronika
  • telekomunikacije
Članstva
 • Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UM (predsednik)
 • Habilitacijska komisija Senata UM (član)
 • Delovna skupina za pripravo predloga zakona o univerzi (član)
 • Delovna skupina za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev  (predsednik)
 • Dekani, ravnatelji, direktorji (rektor um)
 • Statutarna komisija Univerze v Mariboru (rektor um)
 • Delovna skupina za izvedbo projekta Athena (predsednik)
Mandati
 • Vodja laboratorija 7038204 - Laboratorij za digitalno procesiranje signalov
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​