​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. ROK KLOBUČAR, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: D1-008/1
Službeni telefon: +386 (2) 220 7608
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://ltm.fs.um.si/o-nas/
Šifra raziskovalca: 24408
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 01.7.2020 do 30.6.2025 za področje:
    • proizvodne tehnologije in sistemi
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​