​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. INES KOŽUH, univ. dipl. med. kom.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: G2-M.29
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 142
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 34497
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 06.10.2017 do 05.10.2022 za področje:
    • medijske komunikacije
Mandati
  • Namestnik predstojnika 7038700 - Inštitut za medijske komunikacije
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​