​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. VINKO MOČILNIK, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/mehanika/osebje/
Šifra raziskovalca: 01379
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 03.2.2021 do 02.2.2026 za področje:
    • mehanika


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​