​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
asist. TADEJA PENKO, univ. dipl. inž. tekst.
Habilitacijski naziv:    Asistent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: J2-331
Službeni telefon: +386 (2) 220 7950
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://www.fs.uni-mb.si/
Šifra raziskovalca: 34083
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Asistent od 30.6.2021 do 29.6.2024 za področje:
    • tekstilstvo


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​