​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. TINA MAVER, mag. farm.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC
Prostor: A-102
Službeni telefon: +386 (2) 220 7921
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://lcpp.fs.um.si/team/
Šifra raziskovalca: 33260
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 23.4.2018 do 22.4.2023 za področje:
    • farmakologija s toksikologijo
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​