​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. LUKA LEŠNIK, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: J2-128/1
Službeni telefon: +386 (2) 220 7734
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://kepoi.fs.um.si/sl/p/luka-lesnik
Šifra raziskovalca: 33258
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografija



Habilitacijski nazivi
  • Docent od 06.11.2019 do 05.11.2024 za področje:
    • energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo
Članstva
  • Delovna skupina za promocijo študija na FS (član)
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​