Rektorat - Univerzitetna uprava

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

REKTOR: 

prof. dr. Zdravko Kačič 
T: 02/23 55 210 

GLAVNI TAJNIK UM: 

mag. Mojca Tancer Verboten  
T: 02/23 55 200 
Viktorija Kralj (tajnica vodstva) 
​T: 02/23 55 200 
F: 02/23 55 211 
ODDELEK ZA KABINET REKTORJA IN ODNOSE Z JAVNOSTMI: 

Jože Furman (pomočnik glavnega tajnika)  
T: 02/23 55 203 
Matejka Kaučič (tajnica rektorja) 
T: 02/23 55 210 
F: 02/23 55 212 
Služba za odnose z javnostmi: 
Alenka Ribič (vodja službe) 
T: 02/23 55 215 


ODDELEK ZA IZOBRAŽEVANJE IN ŠTUDIJ: 

Sebastijan Frumen (pomočnik glavnega tajnika) 
T: 02/23 55 262 
mag. Andrejka Golob (pomočnica glavnega tajnika) 
T: 02/23 55 250 
Bojana Petovar (strokovni delavec) 
T: 02/23 55 250 

Visokošolsko prijavno-informacijski center: 
mag. Dejan Senekovič (predstojnik) 
T: 02/23 55 254 

Center za podporo poučevanju: 
Natalija Špur (vodja službe) 
T: 02/23 55 340 


ODDELEK ZA RAZISKOVALNO IN UMETNIŠKO DEJAVNOST: 

mag. Andreja Nekrep (pomočnica glavnega tajnika) 
T: 02/23 55 253 

Stanislava Kocbek​
 (strokovni delavec) 
T: 02/23 55 300 
   orud@um.si  

Karierni center: 
Matej Kosi (vodja službe) 
T: 02/ 23 55 344 ODDELEK ZA MEDNARODNO SODELOVANJE:  

Mladen Kraljić (pomočnik glavnega tajnika) 
T: 02/23 55 274 
Janca Andrej Vidmar (strokovni delavec) 
T: 02/23 55 322 ​ODDELEK ZA PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE:  

asist. Klemen Drnovšek (pomočnik glavnega tajnika) 
T: 02/23 55 241 ​
Bojana Slana (strokovni delavec) 
T: 02/23 55 240 

Center za pravne in splošne zadeve: 
mag. Blanka Fras (predstojnica) ​
T: 02/23 55 382

Center za kadrovske zadeve in habilitacije: 
Služba za kadrovske zadeve           Služba za habilitacije

Janja Gračnar (vodja službe)             Tea Voršič (vodja službe)

T: 02/23 55 221                                  T: 02/23 55 217 

E: janja.gracnar@um.si                        E: tea.vorsic@um.siODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO: 


Služba za finance, plan in analizo: 
Jana Sterniša Borko (vodja službe) 
T: 02/23 55 232 

Računovodska služba: 
Andrejka Javornik (vodja službe) 
T: 02/23 55 236 


ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO: 


Center za gospodarjenje, investicije in investicijsko vzdrževanje: 
Goran Nikolić (predstojnik) 
T: 02/23 55 391 

Center za javna naročila:  
Drago Mlakar (vodja službe) 
T: 02/23 55 321 


RAČUNALNIŠKI CENTER UM: 

dr. Izidor Golob (pomočnik glavnega tajnika) 
T: 02/23 55 303 ​
 

Center za informacijski sistem:  
mag. Marjana Heričko (predstojnica) 
T: 02/23 55 269 

Center za računalniške sisteme: 
Erik Frangež (predstojnik) 
T: 02/23 55 256


ODDELEK ZA RAZVOJ IN ŠTUDENTSKE ZADEVE:  

Robert Presker (pomočnik glavnega tajnika) 
T: 02/23 55 447 ​​
 


Služba za prenos znanja in tehnologij: 
Peter Alešnik (vodja službe) 
T: 02/23 55 375 
E: tto@um.si  ​Urednik strani: Oddelek za odnose z javnostmi in promocijo
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava