Volitve

 
  
razširi Volitve:Naslov :  ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : 11. 2. 2020 - Razpis nadomestnih volitev predstavnika študentov v Upravnem odboru Univerze v Mariboru. ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : 11.01.2021-Razpis volitev za novega člana Senata PEF UM s strani predstavnikov študentov ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : 12. 1. 2021 - Razpis volitev za člane UO UM iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov UM ‎(32)
razširi Volitve:Naslov : 12. 3. 2020 - Razpis volitev za dekana Medicinske fakultete Univerze v Mariboru ‎(10)
razširi Volitve:Naslov : 12. 3. 2021 - Razpis volitev za dekana Medicinske fakultete UM ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : 14. 4. 2021 - Razpis volitev za člane Akademskega zbora Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov  ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : 15. 4. 2020 - Razpis volitev dekana Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru ‎(6)
razširi Volitve:Naslov : 17, 2. 2021 - Razpis volitev za člane Akademskega zbora Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov  ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : 17. 11. 2020 - Razpis postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja iz vrst visokošolskih učiteljev za študijsko dejavnost UM ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : 18. 2. 2020 - Razpis volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru ‎(44)
razširi Volitve:Naslov : 22. 1. 2021 - Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru ‎(13)
razširi Volitve:Naslov : 23. 2. 2021 - Razpis nadomestnih volitev za člana Senata UM iz vrst visokošolskih učiteljev UM na FT UM ‎(2)
razširi Volitve:Naslov : 24. 5. 2021 - ,Rrazpis volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : 28. 1. 2021 - Razpis volitev dekana Fakultete za organizacijske vede UM ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : 29 .07. 2020 - Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru ‎(5)
razširi Volitve:Naslov : 3. 3. 2020 - Razpis volitev za novega člana Senata PEF UM s strani predstavnikov študentov ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : 5.5.2021 - Razpis volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru ‎(5)
razširi Volitve:Naslov : 6.7.2020-Razpis nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : 7.10.2020 – Razpis volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru ‎(67)
razširi Volitve:Naslov : 8. 6. 2020 - Razpis volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : 9. 01. 2020 - RAZPIS nadomestnih volitev v ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE V MARIBORU ‎(8)
razširi Volitve:Naslov : 9. 4. 2020 - Razpis volitev dekana Fakultete za organizacijske vede UM ‎(2)
razširi Volitve:Naslov : Imenovanje Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Javni razpis kandidacijskega postopka za imenovanje prodekana za študentska vprašanja UM PEF ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Nadomestne volitve v Študentski svet UM ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Nadomestne volitve v Študentski svet Univerze v Mariboru ‎(10)
razširi Volitve:Naslov : POZIV REKTORJA K PODAJI predlogov kandidatov za predsednika Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : POZIV REKTORJA K PODAJI predlogov za člane Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : Poziv rektorja za podajo predlogov dveh članov (predsednika in enega člana) študentske volilne komisije Univerze v Mariboru ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : POZIV REKTORJA za podajo predlogov kandidatov za nadomestne člane in namestnike članov študentske volilne komisije Univerze v Mariboru ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Poziv rektorja za podajo predlogov za člane in namestnike članov Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : Razpis kandidacijskega postopka za imenovanje prodekana za študentska vprašanja Pedagoške fakultete UM ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Razpis kandidacijskega postopka za imenovanje prodekana za študentska vprašanja PeF UM ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev predstavnika študenta v UO UM 2016 ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev predstavnika študenta v Upravni odbor Univerze v Mariboru ‎(2)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev predstavnika študentov v Upravni odbor UM ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat UM ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet UM ‎(17)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet Univerez v Mariboru ‎(6)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru ‎(51)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru (30. 10. 2018) ‎(2)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru 10.11.2014 ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata UM iz Fakultete za logistiku UM ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata UM iz vrst visokošolskih učiteljev UM na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata UM iz vrst visokošolskih učiteljev UM na Fakulteti za varnostne vede UM ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz Fakultete za energetiko UM ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM  ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UM ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Fakulteti za organizacijske vede UM ‎(3)
1 - 60Naprej
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava