Volitve

 
  
razširi Volitve:Naslov :  ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : 11. 2. 2020 - Razpis nadomestnih volitev predstavnika študentov v Upravnem odboru Univerze v Mariboru. ‎(2)
razširi Volitve:Naslov : 18. 2. 2020 - Razpis volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : 9. 01. 2020 - RAZPIS nadomestnih volitev v ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE V MARIBORU ‎(8)
razširi Volitve:Naslov : Imenovanje Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Javni razpis kandidacijskega postopka za imenovanje prodekana za študentska vprašanja UM PEF ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Nadomestne volitve v Študentski svet UM ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Nadomestne volitve v Študentski svet Univerze v Mariboru ‎(10)
razširi Volitve:Naslov : POZIV REKTORJA K PODAJI predlogov kandidatov za predsednika Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : POZIV REKTORJA K PODAJI predlogov za člane Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : Poziv rektorja za podajo predlogov dveh članov (predsednika in enega člana) študentske volilne komisije Univerze v Mariboru ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : POZIV REKTORJA za podajo predlogov kandidatov za nadomestne člane in namestnike članov študentske volilne komisije Univerze v Mariboru ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Poziv rektorja za podajo predlogov za člane in namestnike članov Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : Razpis kandidacijskega postopka za imenovanje prodekana za študentska vprašanja Pedagoške fakultete UM ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Razpis kandidacijskega postopka za imenovanje prodekana za študentska vprašanja PeF UM ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev predstavnika študenta v UO UM 2016 ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev predstavnika študenta v Upravni odbor Univerze v Mariboru ‎(2)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev predstavnika študentov v Upravni odbor UM ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat UM ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet UM ‎(17)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet Univerez v Mariboru ‎(6)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru ‎(51)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru (30. 10. 2018) ‎(2)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru 10.11.2014 ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata UM iz Fakultete za logistiku UM ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata UM iz vrst visokošolskih učiteljev UM na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata UM iz vrst visokošolskih učiteljev UM na Fakulteti za varnostne vede UM ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz Fakultete za energetiko UM ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM  ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UM ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Fakulteti za organizacijske vede UM ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člane Senata UM iz vrst študentov ‎(5)
razširi Volitve:Naslov : Razpis nadomestnih volitev za člane Senata UM iz vrst študentov 2016 ‎(4)
razširi Volitve:Naslov : Razpis postopka izvolitve kandidata za predlaganega člana državnega sveta - predstavnika univerze, visokih in višjih šol in postopka izvolitve predstavnika univerze v volilno telo za volitve članov državnega sveta ‎(14)
razširi Volitve:Naslov : Razpis postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru ‎(9)
razširi Volitve:Naslov : Razpis postopka kandidiranja, volitev in imenovanja za funkcijo dekana Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Razpis volitev dekana Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitetkturo Univerze v Mariboru ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Razpis volitev dekana Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Razpis volitev predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru ‎(6)
razširi Volitve:Naslov : Razpis volitev predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru 10.11.2014 ‎(2)
razširi Volitve:Naslov : Razpis volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor Pedagoške fakultete UM ‎(2)
razširi Volitve:Naslov : Razpis volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Razpis volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor UM PEF  ‎(1)
razširi Volitve:Naslov : Razpis volitev predstavnikov študentov v Senat Pedagoške fakultete UM ‎(3)
razširi Volitve:Naslov : Razpis volitev predstavnikov študentov v Senat Pedagoške fakultete UM 2015 ‎(1)
1 - 60Naprej
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava