Javna naročila

​​JAVNO NAROČILO – IZVEDBA GOI DEL NA OBJEKTIH ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ TER DIJAŠKEGA IN ŠTUDENTSKEGA DOMA KRANJ


Projekt: Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju


logitpi jn.jpg


Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.JAVNO NAROČILO - RAZŠIRITEV KNJIŽNICE FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki)​


Arhitektura.zip
ŠPV.zip​ ​​ ​JAVNI POZIV promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva

SKM_C25819041912590.pdf
JAVNO NAROČILO – Nabava zabojniškega računalniškega centra za HPC

 

Investicijski projekt – naziv operacije: »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR«

    ​Evropski sklad za regionalni razvoj.jpg

Operacijo financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifični cilj 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanj/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020​.


JAVNI RAZPIS - Celovita energetska prenova objektov na lokaciji Zlato polje v K​ranju
 »Evidenca javnih naročil – 2. odstavek 21. člena ZJN-3« 

 Seznam_evid​encnih_narocil_2016.pdf

 Seznam_evidencnih_narocil_2017.pdf

 Seznam_evidencnih_narocil_2018.pdf

 Seznam_evidencnih_narocil_2019.pdf

​​

Urednik strani: Oddelek za javna naročila
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava