Javna naročila

​​​​​​

 

 1.png 2.jpg3.jpg 

Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Predmet javnega naročila: Izvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja raziskovalne opreme.

Zaporedna številka javnega naročila:  302/39 – RIUM21-PRP5x/2020.

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.


Sklop_1_Tehnicne_specifikacije_302_26_FERI-02_TB.docx

Sklop_2_Tehnicne_specifikacije_302_32_FKKT02.1_MM.docx

Sklop_3_Tehnicne_specifikacije_302_27_MF_09_2_MM.docx

Sklop_4_Tehnicne_specifikacije_302_34_FS10-1_NP.docx

Sklop_5_Tehnicne_specifikacije_302_35_MF06_IH.docx

Sklop_5_Tehnicne_specifikacije_priloga PZI.pdf1.png2.jpg3.jpgNaziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Predmet javnega naročila: »Nabava enosmernega napajalnega sistema za simulacije razpršenih virov s sklopom opreme za upravljanje energetskih sistemov skupaj s hibridnim sončnim sistemom«

Zaporedna številka javnega naročila:  302/17 – RIUM6-FE01.1/2020

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.


Dokum​entacija​​.zip​
JAVNO NAROČILO int. št.:  302/40 – 4FZV/2020- RAZŠIRITEV KNJIŽNICE FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki)

​ 

Arhitektura.zip

Rušitev.zip

Gradbene konstrukcije.zip

Strojne inštalacije.zip

Elektro inštalacije.zip

Oprema.zip

PZR.zip

ŠPV.zip​  JAVNO NAROČILO – IZVEDBA GOI DEL NA OBJEKTIH ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ TER DIJAŠKEGA IN ŠTUDENTSKEGA DOMA KRANJ


Projekt: Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju


logitpi jn.jpg


Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

JAVNI POZIV promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva

SKM_C25819041912590.pdf
JAVNO NAROČILO – Nabava zabojniškega računalniškega centra za HPC

 

Investicijski projekt – naziv operacije: »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR«

    ​Evropski sklad za regionalni razvoj.jpg

Operacijo financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifični cilj 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanj/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020​.


JAVNI RAZPIS - Celovita energetska prenova objektov na lokaciji Zlato polje v K​ranju
 »Evidenca javnih naročil – 2. odstavek 21. člena ZJN-3« 

 Seznam_evid​encnih_narocil_2016.pdf

 Seznam_evidencnih_narocil_2017.pdf

 Seznam_evidencnih_narocil_2018.pdf

 Seznam_evidencnih_narocil_2019.pdf

​​

Urednik strani: Oddelek za javna naročila
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava