Javna naročila

JAVNO NAROČILO – STORITVE FIKSNIH IN MOBILNIH KOMUNIKACIJ​​JAVNO NAROČILO - PRENOVA ŠTUDENTSKEGA DOMA 7 V MARIBORU
(pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki)
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«
 
​​
 

 

 »Evidenca javnih naročil – 2. odstavek 21. člena ZJN-3« 

 Seznam_evid​encnih_narocil_2016.pdf

 Seznam_evidencnih_narocil_2017.pdf

​​

Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava