Skip Navigation Linkspodrobnosti

Pravilnik o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede (Ur. l. RS št. 94/2010)- PRENEHAL VELJATI

Veljavnost od: 11. 12. 2010
Objavljeno tudi:
Prenesite dokument
Dopolnitve in spremembe
Priloga II-Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti zaposlenega na Univerzi v Mariboru
Veljavnost od 11. 12. 2010
Objavljeno tudi:
Prenesite dokument 
Priloga I-Opredelitev kriterijev po elementih delovne uspešnosti
Veljavnost od 11. 12. 2010
Objavljeno tudi:
Prenesite dokument 
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava