Skip Navigation Linkspodrobnosti

Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov štev. A11/2006-524 JR

Veljavnost od: 13. 10. 2006
Objavljeno tudi: Obvestila UM št. XXIV-9-2006
Prenesite dokument
Dopolnitve in spremembe
Katalog evidence izdanih dokumentov
Veljavnost od 13. 10. 2006
Objavljeno tudi:Obvestila XXIV-9-2006
Prenesite dokument 
Katalog evidence o izrabi delovnega časa
Veljavnost od 13. 10. 2006
Objavljeno tudi:Obvestola XXIV-9-2006
Prenesite dokument 
Katalog evidence o stroških dela
Veljavnost od 13. 10. 2006
Objavljeno tudi:Obvestila XXIV-9-2006
Prenesite dokument 
Katalog evidence o zaposlenih delavcih
Veljavnost od 13. 10. 2006
Objavljeno tudi:Obvestila XXIV-9-2006
Prenesite dokument 
Katalog OSEBNEGA KARTONA
Veljavnost od 13. 10. 2006
Objavljeno tudi:Obvestila XXIV-9-2006
Prenesite dokument 
Katalog zapisnika o izpitu
Veljavnost od 13. 10. 2006
Objavljeno tudi:Obvestila XXIV-9-2006
Prenesite dokument 
Katlog evidence prijavljenih za vpis in vpisanih študentov
Veljavnost od 13. 10. 2006
Objavljeno tudi:Obvestila XXIV-9-2006
Prenesite dokument 
Knjiga evidenc
Veljavnost od 13. 10. 2006
Objavljeno tudi:Obvestila XXIV-9-2006
Prenesite dokument 
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava