Skip Navigation Linkspodrobnosti

STATUT Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM - UPB10)

Veljavnost od: 19. 06. 2012
Objavljeno tudi: Uradni list RS št. 46/2012
Prenesite dokument
Dopolnitve in spremembe
Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
Veljavnost od 17. 06. 2015
Objavljeno tudi:
Prenesite dokument 
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava