Skip Navigation Linkspodrobnosti

STATUT Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM - UPB8)

Veljavnost od: 8. 01. 2010
Objavljeno tudi: Uradni list RS št. 1/2010
Prenesite dokument
Dopolnitve in spremembe
Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
Veljavnost od 23. 12. 2011
Objavljeno tudi:Obvestila UM št. XXIX-7-2011
Prenesite dokument 
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava