Skip Navigation Linkspodrobnosti

STATUT Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM - UPB5)

Veljavnost od: 31. 03. 2008
Objavljeno tudi: Uradni list RS št. 32/2008
Prenesite dokument
Dopolnitve in spremembe
Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
Veljavnost od 18. 09. 2008
Objavljeno tudi:Obvestila UM št. XXVI-6-2008
Prenesite dokument 
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava