Javna naročila - ARHIV

Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Predmet javnega naročila: Izvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja raziskovalne opreme.

Zaporedna številka javnega naročila:  302/39 – RIUM21-PRP5x/2020.

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.


Sklop_1_Tehnicne_specifikacije_302_26_FERI-02_TB.docx

Sklop_2_Tehnicne_specifikacije_302_32_FKKT02.1_MM.docx

Sklop_3_Tehnicne_specifikacije_302_27_MF_09_2_MM.docx

Sklop_4_Tehnicne_specifikacije_302_34_FS10-1_NP.docx

Sklop_5_Tehnicne_specifikacije_302_35_MF06_IH.docx

Sklop_5_Tehnicne_specifikacije_priloga PZI.pdfJAVNO NAROČILO int. št.:  302/22 – FZV/2020 - RAZŠIRITEV KNJIŽNICE FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki) 


Arhitektura.zip​
ŠPV.zip​ ​​ ​
JAVNO NAROČILO int. št.:  302/14 – NFZV/2019 - RAZŠIRITEV KNJIŽNICE FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki)

​​

Arhitektura

Rušitev

Gradbene konstrukcije

Strojne inštalacije

Elektro inštalacije

Oprema

PZR

ŠPV

​ ​ ​ ​​ ​
Urednik strani: Oddelek za javna naročila
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava