Skip Navigation Linksclanica

-

Fakulteta za varnostne vede

  Naslov:Kotnikova 8
  Kraj:1000 Ljubljana
  Telefon:+386 (0)1 30 08 300
  Faks:+386 (0)1 23 02 687
  Matična številka:5089638047
  TRR:01100-6000006231
  Povezava:http://www.fvv.um.si
  Splošni e-naslov:fvv@fvv.uni-mb.si
  Dekan:izr. prof. dr. Andrej Sotlar
   Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava