DRUŠTVO UNIVERZITETNIH PROFESORJEV MARIBOR

​​​​​​​Osnovni podatki o društvu

 
Sedež: Slomškov trg 15, 2000 Maribor (Rektorat Univerze v Mariboru)
 
Predsednik UO: red. prof. dr. Franci Čuš, Terčeva 29, 2000 Maribor,
e-naslov: franc.cus@um.si +386 (0)2 220 7620​
 
 
Davčna številka: 94040117
Matična številka: 5010250000
Številka transakcijskega računa: 04173-0000733902
 
 
Ustanovitev: Minilo je 50 let, odkar je bilo ustanovljeno društvo, najprej kot mariborska sekcija Društva visokošolskih profesorjev in znanstvenih delavcev Republike Slovenije, leto za tem pa kot samostojno društvo Univerze v Mariboru. Ta čas šteje društvo čez 1000 članov. Vanj so vključeni visokošolski učitelji ter asistenti z magisterijem oz. specializacijo. Med člane so vabljeni tudi drugi znanstvenoraziskovalni strokovnjaki, ki imajo zaključen podiplomski študij. Upokojeni profesorji ostajajo člani društva. Vsakdo prejme člansko izkaznico z etičnim kodeksom, to besedilo je tudi na internetnih straneh.
 
Poslanstvo: Poglavitno področje strokovnega dela društva so okrogle mize, na katerih želimo z občasnimi aktualnimi temami člane ne le seznaniti, temveč jih tudi pritegniti k aktivni diskusiji o perečih zadevah in sprotnih problemih, ki so nam v pedagoškem in raziskovalnem pogledu vsem skupni. S svojimi aktivnostmi pomembno prispevamo k razvoju družbene odgovornosti in družbe v celoti, kar vodi k skladnemu in trajnostnemu razvoju Univerze v Mariboru.
 
Vrednote: Pot k vrhunskim rezultatom je ustvarjanje pozitivnega vzdušja na univerzi, zato spodbujamo sodelavce, da predstavijo svoje ideje in jih tudi udejanjijo. Stremimo k temu, da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje, kar se da učinkovito in v čim krajšem času.
 
Partnerstvo in zaupanje: Z vsebino razprav seznanjamo vodstvo Univerze v Mariboru in si tako prizadevamo sodelovati v oblikovanju novih in spremenjenih pogledov na delo in organiziranost naše univerze. Gradimo dobre medsebojne odnose, ki so temelj za spoštljiv odnos do naših študentov in partnerjev. Z dobrimi medčloveškimi odnosi je mogoče uspešnost združevati s temeljnim poslanstvom društva.
 
Maribor, 2. novembra 2009

Red. prof. dr. Franci Čuš,
predsednik Upravnega odbora DUPM

​​​​​
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava