Splošno o študiju na Univerzi v Mariboru

Univerzo v Mariboru sestavlja 17 članic - fakultet, ki ponujajo dodiplomske in podiplomske študijske programe. Študijski programi so prenovljeni v skladu z načeli Bolonjske deklaracije in se v skladu z zakonskimi določili in Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) redno spremljajo, posodabljajo in spreminjajo. 

 

V študijskem letu 2013/2014 je na Univerzi v Mariboru vpisanih skupno 17.974 študentov, od tega je 13.641 dodiplomskih in 4.333 podiplomskih.

 

Članice Univerze v Mariboru v študijskem letu 2013/2014 razpisujejo 191 javno veljavnih (akreditiranih) študijskih programov (83 študijskih programov prve stopnje, in sicer 56 univerzitetnih in 27 visokošolskih strokovnih, 1 enovit magistrski študijski program, 73 študijskih programov druge in 35 tretje stopnje). Za preverjanje kakovosti študijskih programov skrbi NAKVIS. Vsakih 7 let je potrebno študijske programe ter visokošolske zavode ponovno akreditirati.  

 

Ponujamo:

  • visokošolske strokovne študijske programe 1. stopnje (3 leta),
  • univerzitetne študijske programe 1. stopnje (3 ali 4 leta),
  • enovit magistrski študijski program 2. stopnje (6 let),
  • študijske programe 2. stopnje (1 do 2 leti),
  • študijske programe 3. stopnje (3 leta) in
  • študijske programe za izpopolnjevanje znanja (do 1 leta).

Izvedba študijskih programov po kreditnem sistemu študija omogoča študentom opravljanje študijskih obveznosti tudi v tujini (ECTS) in izbiro predmetov drugih študijskih programov na Univerzi v Mariboru (kreditni sistem študija na UM) ter vključevanje v nacionalno mobilnost.

 

Ob zaključku študija prejmejo študenti hkrati z diplomo še Prilogo k diplomi, ki se izdaja v slovenščini in enem od uradnih jezikov Evropske unije in je za študente brezplačna. Njen poglavitni namen je, da jo diplomant uporablja kot poročilo o svojem študiju ter študijskih in obštudijskih dosežkih pri iskanju zaposlitve.​​


 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Urednik strani: Služba za izobraževanje in študijske zadeve: Stojan Primožič
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava