Študijski programi za izpopolnjevanje

Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja. Programi obsegajo od 10-60 ECTS, kandidati, ki jih zaključijo pa dobijo potrdilo, ki je javna listina.
 
Univerza v Mariboru ima akreditirane naslednje študijske programe za izpopolnjevanje:

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM
1. Trajnostne gradnje

Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM
2. Poučevanje predmeta "naravoslovje" v 6. in 7. razredu osnovne šole

Filozofska fakulteta UM
3. Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI)

Pedagoška fakulteta UM
4. Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI)

Pravna fakulteta UM
5. Specializacija znanj iz davčnega prava
6. Specializacija znanj iz korporacijskega prava

Filozofska fakulteta UM in Pedagoška fakulteta UM
7. Zgodnje učenje in poučevanje angleščine/nemščine v otroštvu
​ ​​
Urednik strani:
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava