Študijski programi za izpopolnjevanje


Aktualna vsebina je dostopna na spletni strani moja.um.si: tukaj​.

​​
Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja. Programi obsegajo od 10-60 ECTS, kandidati, ki jih zaključijo pa dobijo potrdilo, ki je javna listina.
 
Univerza v Mariboru ima akreditirane naslednje študijske programe za izpopolnjevanje:

 
​ ​​Pedagoška fakulteta UM:
  1. Pedagoško - andragoško izobraževanje (več informacij)

Kontakt:
mag. Andreja Žiško
andreja.zisko@um.si​
T: 02 22 93 858

 

Filozofska fakulteta UM:

  1. ​Pedagoško – andragoško izobraževanje (več informacij)

Kontakt:
Tanja Grosman
cvi.ff@um.si
T: 02 22 93 805, 031 682 579


 

Pedagoška fakulteta UM in Filozofska fakulteta UM:

  1. Zgodnje učenje angleščine oziroma nemščine
    (več informacij - Pedagoška fakulteta) (več informacij - Filozofska fakulteta)

 
Kontakt - Pedagoška fakulteta UM:
mag. Andreja Žiško
andreja.zisko@um.si
T: 02 22 93 858

 

Kontakt - Filozofska fakulteta UM:
Tanja Grosman
cvi.ff@um.si
T: 02 22 93 805, 031 682 579


 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM:

  1. Poučevanje predmeta Naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole (več informacij)

​Kontakt:
dr. Andreja Špernjak
cvu.fnm@um.si
T: 02 22 93 838 


 

​Pravna fakulteta UM:

  1. ​Specializacija znanj iz davčnega prava (več informacij)
  2. Specializacija znanj iz korporacijskega prava

Kontakt:
Bernarda Rokavec
bernarda.rokavec@um.si
T: 02 250 42 19

Rebeka Livić
rebeka.livic@um.si​
T: 02 250 42 22

 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM:

  1. Trajnostne gradnje

​​Kontakt:
Martina Pečovnik
martina.pecovnik@um.si ​
T: 02 22 94 304​


Urednik strani: Služba za izobraževanje in študij
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava