Strokovna praksa na študijskih progamih druge stopnje Univerze v Mariboru

​​​​​​​​​​​​​​​​​

POZIV ZA PRIJAVO NA STROKOVNO PRAKSO ZA ŠTUDENTE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV​ 2. STOPNJE

 

Na pobudo nekaterih podjetjih na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2018/2019 na študijskih programih 2. stopnje pilotno vpeljujemo strokovno prakso kot obštudijsko dejavnost, ki se lahko kreditno vrednoti, študenti pa jo lahko vpišete v prilogo k diplomi kot dodatno opravljeno obveznost, ki ni del študijskega programa.

 

Senat UM je na 30. redni seji 20. 2. 2018 sprejel sklep:


Študentom študijskih programov 2. stopnje, ki se s ciljem povečanja sodelovanja med univerzo in delodajalci vključijo v strokovno prakso v podjetju, se za enomesečno praktično usposabljanje prizna 6 ECTS točk, ki se študentu vpišejo v prilogo k diplomi kot dodatna opravljena obveznost, ki ni del študijskega programa, v katerega je študent vpisan (v razdelek »dodatne informacije«).


Študenti lahko opravijo največ 4 mesece strokovne prakse , ki mora biti izvedena v času rednega študija.


Študenti lahko uveljavljajo samo strokovno prakso, ki je potrjena vnaprej in za katero je priložen vsebinski program dela študenta v podjetju.


Po opravljeni strokovni praksi mora študent oddati strnjeno poročilo (do 2 strani), iz katerega je razvidno, katere spretnosti in znanja, vezana na področje študija, je na strokovni praksi pridobil.Prijavnico pošljite do 15. 6. 2018 po elektronski pošti v podjetje, v katerem želite opravljati strokovno prakso, in v vednost UM na praksa.mag@um.si.


Ponudbe podjetij, v katerih lahko študentje opravljate strokovno prakso:


BSH Nazarje

Dravske elektrarne Maribor

FTA

GKN Driveline Slovenija

Gorenje Gospodinjski aparati

Gorenje Orodjarna

Logicdata

MAHLE Electric Drives Slovenija

Odelo - področje Elektrotehnika

Odelo - področje IT

Odelo - področje Tehnologija

Prevent & Deloza

Swaty Comet


Seznam podjetij, v katerih lahko študentje opravljate strokovno prakso bomo sproti dopolnjevali.


V primeru vprašanj se obrnite na naslov elektronske pošte praksa.mag@um.si, za dodatna pojasnila pa se lahko obrnete tudi na koordinatorje prakse na vaši fakulteti.  


Urednik strani: Oddelek za izobraževanje in študentske zadeve: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava