Strokovna praksa na študijskih progamih druge stopnje Univerze v Mariboru

Poziv za prijavo k opravljanju strokovne prakse za študente študijskih programov 2. stopnje Univerze v Mariboru

 

Na pobudo nekaterih podjetij smo na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2018/2019 v okviru študijskih programov 2. stopnje pilotno vpeljali strokovno prakso kot kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost, ki jo študenti lahko dobite vpisano v prilogo k diplomi kot dodatno opravljeno obveznost, ki ni del akreditiranega študijskega programa, v katerega ste vpisani. Na podlagi dobrega sodelovanja med podjetji in študenti bodo podjetja ponudila strokovno prakso tudi v tekočem študijskem letu.

 

Senat UM je na 30. redni seji 20. 2. 2018 sprejel naslednji sklep:

                »Študentom študijskih programov 2. stopnje, ki se s ciljem povečanja sodelovanja med univerzo in delodajalci vključijo v strokovno prakso v podjetju, se za enomesečno praktično usposabljanje prizna 6 ECTS točk, ki se študentu vpišejo v prilogo k diplomi kot dodatna opravljena obveznost, ki ni del študijskega programa, v katerega je študent vpisan (v razdelek »dodatne informacije«).

                Študenti lahko opravijo največ 4 mesece strokovne prakse, ki mora biti izvedena v času rednega študija.

Študenti lahko uveljavljajo samo strokovno prakso, ki je potrjena vnaprej in za katero je priložen vsebinski program dela študenta v podjetju.

        Po opravljeni strokovni praksi mora študent oddati strnjeno poročilo (do 2 strani), iz katerega je razvidno, katere spretnosti in znanja, vezana na področje študija, je na strokovni praksi pridobil.«

 

Opomba: Enomesečna strokovna praksa traja 176 ur oz. 22 delovnih dni.

 

Ker strokovna praksa ni del akreditiranega študijskega programa, Univerza v Mariboru ne posega v razmerja in odnose med podjetji in študenti ter nima do študentov nobenih obveznosti ali odgovornosti. Univerza v Mariboru deluje le kot povezovalni člen za vzpostavitev kontaktov med študenti in potencialnimi delodajalci, iz česar izhaja:

 

 • Na strokovno prakso greste na lastno željo in odgovornost.
 • Če s strokovno prakso niste zadovoljni, lahko od opravljanja utemeljeno odstopite, prav tako si posamezno podjetje pridržuje pravico, da v primeru nezadovoljstva prekine sodelovanje z vami pred končanjem prakse.
 • To, da ste izbrani za opravljanje strokovne prakse, ni zagotovilo kasnejše zaposlitve v podjetju, čeprav lahko ustvarja tudi te možnosti.

 

Kdo se lahko prijavi na strokovno prakso?

 

 • Prijavite se lahko študenti študijskega programa 2. stopnje, ki ste redno vpisani v študijski program in ste redno napredovali v višji letnik (če ste že v višjem letniku oz. ste absolventi).
 • Področje študija je opredeljeno pri posameznem podjetju, ponudniku strokovne prakse.

 

PONUDNIKE STROKOVNE PRAKSE, NJENO VSEBINO IN POGOJE POSAMEZNEGA PODJETJA najdete TUKAJ.

 

Pomembno:

 

 • Študent lahko kadarkoli v času študija opravlja strokovno prakso. V kolikor bi strokovno prakso želeli ponovno opravljati, se je potrebno ponovno prijaviti.
 • Če ste se prijavili v 1. letniku, opravili strokovno prakso, a niste napredovali v višji letnik, se ne morete ponovno prijaviti. S strokovno prakso namreč želimo omogočiti pridobivanje dodatnih kompetenc, ki vam bodo pomagale pri iskanju zaposlitve, ne želimo pa stimulirati podaljševanja študija. Strokovna praksa je namenjena študentom, ki ob rednem študiju zmorejo več, v podjetju pa lahko dobijo tudi ideje in vsebino za magistrsko delo. 
 • Izbor študentov opravijo podjetja in na izbor ni pritožb.
 • Univerza v Mariboru bo podjetja pozvala k sodelovanju enkrat letno, podjetja pa bodo lahko svoje ponudbe objavljale skozi vso leto.

 

Kaj lahko pričakujete od podjetja?

 

UM s pozivi za prijavo na strokovno prakso za študente 2. stopnje objavlja prakso zgolj za podjetja, ki zagotavljajo vsaj:

 • Plačilo zavarovanja za nezgode pri delu in ZPIZ zavarovanje.
 • Plačilo za delo na strokovni praksi.
 • Usposabljanje iz varstva pri delu skladno z zakonodajo.

 

Študentje morate za opravljanje strokovne prakse opraviti tudi zdravniški pregled.

 

Če od sistematskega pregleda, ki ste ga opravili v prvem letniku dodiplomskega študija, ni preteklo več kot 60 mesecev, vam zdravniškega pregleda ni potrebno opravljati. Kot dokazilo je potrebno prinesti potrdilo o opravljenem sistematskem pregledu, ki ga dobite v ambulanti, kjer ste opravljali zdravniški pregled.

 

Če ste sistematski pregled opravili pred več kot 5 leti, je potrebno zdravniški pregled ponovno opraviti, pri čemer stroške pregleda nosite študentje, razen če se s podjetjem dogovorite drugače.

 

Po opravljeni strokovni praksi

 

Če želite imeti strokovno prakso vpisano v prilogi k diplomi in/ali se v naslednjem študijskem letu ponovno prijaviti na strokovno prakso, morate:

 • najkasneje v roku enega meseca po opravljeni strokovni praksi koordinatorju praks/vodji študijskega programa (opredelijo članice) oddati potrdilo podjetja, da ste tam opravljali strokovno prakso (navedba obdobja opravljanja strokovne prakse, podpis delovnega mentorja v podjetju in podpis odgovorne osebe v podjetju);
 • najkasneje v roku enega meseca po opravljeni strokovni praksi koordinatorju praks/vodji študijskega programa na članici oddati strnjeno poročilo (do 2 strani), iz katerega je razvidno, katere spretnosti in znanja, vezana na področje študija, ste si na strokovni praksi pridobili. Strnjeno poročilo mora potrditi (podpisati) koordinator prakse/vodja študijskega programa in ga oddati v referat za študentske zadeve.

   

Kako se prijavite?

 

V kolikor se želite prijaviti za opravljanje strokovne prakse, izpolnite prijavnico, ki jo potrdite v pristojnem referatu in pri koordinatorju prakse na vaši fakulteti, in jo skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite po elektronski pošti ponudniku strokovne prakse, kopijo dokumentacije pa oddajte pri koordinatorju strokovne prakse ali vodji študijskega programa na fakulteti. Predizpolnjeno prijavnico lahko študentje najdete tudi v spletnem AIPS-u pod zavihkom Študij/Strokovna praksa – prijava.

 

 

 

Prorektorica Univerze v Mariboru za študijsko dejavnost

Prof. dr. Mihaela KoletnikUrednik strani: Oddelek za izobraževanje in študentske zadeve: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava