ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST (24. - 25. 9. 2018)

​​​24. 9. 2018 (do 25. 9. 2018 do 12. ure) se na Univerzi v Mariboru pričenja drugi oz. posebni prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest za Slovence in državljane držav članic Evropske unije v okviru Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2018/2019.

 

Kandidati se v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest lahko prijavijo v študijske programe 2. in 3. stopnje, ki jih ponujajo članice Univerze v Mariboru. Podrobnejši podatki o študijskih programih druge stopnje so dosegljivi na: https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx, za tretjo stopnjo pa na: https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/3--stopnja.aspx.

 

V drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem roku, kandidati, ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študij, ter kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal. V drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest lahko oddajo prijavo tudi tisti kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, za katerega po zaključenem prvem prijavnem roku izvedba še ni zagotovljena.  .

 

Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija.

 

V drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se lahko prijavijo tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.

 

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru, ki bodo v tem prijavnem roku ponovno razpisani, oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

 

V drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se kandidati prijavijo na enak način kot v prvem prijavnem roku. Vsak kandidat lahko v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest na Univerzi v Mariboru odda zgolj 1 prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do zaključka prijavnega roka po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer z digitalnim potrdilom ali brez, tj. z uporabniškim imenom in geslom.

 

Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 25. septembra 2018 do 12. ure. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po pošti priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

 

Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 25. septembra 2018 do 12. ure, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu prijave). Fakulteta mora podpisan obrazec prejeti najkasneje 26. septembra 2018 do 18. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Vsaka oddaja po roku bo onemogočena.

 

Kot pravočasna se upošteva:

  1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 25. septembra 2018 do 12. ure.
  2. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 25. septembra 2018 do 12. ure, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena oz. poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 26. septembra 2018 do 18. ure.

 

OPOZORILO

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidati prejmejo potrdilo na naslov elektronske pošte, navedene v prijavnem obrazcu.

 

Ne glede na način prijave morajo kandidati priloge k prijavi poslati po pošti ali jih v skladu z razpisom dostaviti osebno na fakulteto, ki izvaja študijski program, na katerega se prijavlja. O vrstah prilog in o roku, do katerega morajo kandidati posredovati dokazila na fakultete, bodo kandidati obveščeni s fakultet Univerze v Mariboru.

 

OPOZORILA

2. PRIJAVA bo odprta:

a) za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU: od 24. septembra 2018 do 25. septembra 2018 do 12. ure.

 

Zadnji rok za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 25. september 2018 do 12. ure, v kolikor bodo fakultete v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest ta mesta tudi razpisale.

Po 25. septembru 2018 sprememba prijave in njeno brisanje ne bo več mogoče.

Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest pošljejo zgolj eno prijavo.

Fakultete morajo študente, sprejete v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi interno, vendar najkasneje do 30. septembra 2018.

 

 

SEZNAM ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, KI JIH UNIVERZA V MARIBORU ZA SLOVENCE IN DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE PONUJA V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU, JE DOSEGLJIV NA NASLEDNJI

POVEZAVI​.


Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava