Promocija novih doktorjev znanosti Univerze v Mariboru 28. marca 2012

SEZNAM KANDIDATOV ZA PROMOCIJO, DNE 28. MAREC 2011, OB 10. URI
 
Št.
Ime in priimek
Fakulteta
Mentor
Doktorska tema
1.
Mitja Rupreht
MF
Prof. dr. Vladimir Jevtič
Uporaba dinamične magnetnoresonančne preiskave v sledenju vraščanja rekonstruirane kolenske sprednje križne vezi pri intraoperativni aplikaciji rastnih faktorjev
2.
Mag. Alberto Milocco
FG
Doc. dr. Andrej Trkov
Model Monte Carlo za donos nevtronov pri interakciji nizko energijskih devteronov s tarčami v trdnem stanju
3.
Mag. Franc Željko Županič
FVV
Prof. dr. Iztok Podbregar
Varnostni vidiki prehoda iz intervencije v sanacijo v primeru letalske nesreče
4.
Mag. Matjaž Knez
FL
Prof. dr. Andrej Predin
Integracija okolju prijaznih obnovljivih virov energije s sodobnimi tehnologijami v energetski management logističnih procesov
5.
Mag. Anita Peša
EPF
Prof. dr. Mejra Festić
Testing the Procyclicality of Stock Market Indices in South-eastern European Countries in Transition as Compared with World Stock Exchange Centres
6.
Primož Kosec
FERI
Prof. dr. Matjaž Debevc
Dostopnejši splet za gluhe in naglušne s pomočjo transparentnega večmodalnega predvajalnika znakovnega jezika s podnapisi
7.
Mag. Bojan Burgar
FOV
Prof. dr. Jože Florjančič
Medsebojna vloga ravnatelja managerja v funkciji managementa človeških virov
8.
Mag. Benjamin Urh
FOV
Prof. dr. Tomaž Kern
Predvidevanje uspešnosti poslovnega sistema z vidika obvladovanja učinkovitosti poslovnih procesov
9.
Zarja Bohak
FKBV
Prof. dr. Jernej Turk
Analiza stanja nasledstva in ocena nasledstvene perspektivnosti slovenskih družinskih kmetij
10.
Gregor Jenuš
FF
Prof. dr. Darko Friš
Mariborski Nemci v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev
Urednik strani: Služba za izobraževanje: Stojan Primožič
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava