Promocija novih doktorjev znanosti Univerze v Mariboru 19. junija 2012

SEZNAM KANDIDATOV ZA PROMOCIJO, DNE 19. 6. 2012, OB 15. URI
 
Št.
Ime in priimek
Fakulteta
Mentor
Doktorska tema
1.
Mag. Aleš Zamuda
FERI
Prof. dr. Janez Brest
Diferencialna evolucija za rekonstrukcijo parametriziranih proceduralnih drevesnih modelov
2.
Dejan Hrnčič
FERI
Prof. dr. Marjan Mernik
Memetski algoritem za sklepanje o kontekstno neodvisnih gramatikah in njegova uporaba pri načrtovanju domensko specifičnega jezika
3.
Mag. Vojko Podlogar
FERI
Prof. dr. Drago Dolinar
Model železnega jedra transformatorja za uporovno točkasto varjenje
4.
Mag. Saša Klampfer
FERI
Prof. dr. Žarko Čučej
Metoda planiranja in optimiranja kapacitet dinamičnih strežnih sistemov
5.
Katja Harej Pulko
FERI
Prof. dr. Ivan Rozman
Vodenje projektov virtualnih skupin v virtualnih skupnostih za odprtokodni razvoj programskih rešitev
6.
Dr. Robert Brumnik
FVV
Prof. dr. Iztok Podbregar
Družbena sprejemljivost biometrične tehnologije v boju proti terorizmu
7.
Katja Eman
FVV
Prof. dr. Gorazd Meško
Crimes against environment - comparative criminology and criminal justice perspectives
8.
Mag. Darja Bernik
FVV
Prof. dr. Bojan Tičar
Model omejevanja davčnih vrtiljakov kot posebne oblike organizirane kriminalitete v Evropski uniji in Sloveniji
9.
Suzana Bračič
FF
Prof. dr. Majda Pšunder
Razvojne možnosti javnih in zasebnih domov za starejše v Sloveniji z vidika zadovoljstva starostnikov
10.
Franci Lazarini
FF
Prof. dr. Darko Friš
Cerkvena arhitektura lavantinske škofije v času knezoškofa dr. Mihaela Napotnika (1889-1922)
Urednik strani: Služba za izobraževanje: Stojan Primožič
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava