Promocija novih doktorjev znanosti Univerze v Mariboru 14. junija 2012

SEZNAM KANDIDATOV ZA PROMOCIJO, DNE 14. 6. 2012, OB 10. URI
Št.
Ime in priimek
Fakulteta
Mentor
Doktorska tema
1.
Brina Dojer
FKKT
Prof. dr. Mihael Drofenik
Primerjava strukturnih in magnetnih lastnosti kobaltovih(II) in nikljevih(II) acetatov z izbranimi N-donorskimi ligandi
2.
Iva Ružić
FKKT
Prof. dr. Željko Knez
Grape antioxidants – influence of processing parameters
on their content and activity
3.
Ana Drmota Petrič
FKKT
Prof. dr. Mihael Drofenik
Sinteza in karakterizacija magnetnih nanodelcev za
mikrovalovne absorberje elektromagnetnega valovanja
4.
Mag. Branka Mušič
FKKT
Doc. dr. Peter Venturini
Novi funkcionalni premazi z magnetnimi delci
5.
Blaž Šamec
FS
Prof. dr. Iztok Potrč
Življenjska doba zavornih diskov tirnih vozil pri termomehanskem obremenjevanju
6.
Simon Klančnik
FS
Prof. dr. Jože Balič
Model inteligentnega CAD/CAM sistema za programiranje CNC obdelovalnih strojev
7.
Brigita Altenbaher
FS
Prof. dr. Sonja Šostar Turk
Biorazgradljivost posameznih komponent pralnih odpadnih vod v bioreaktorju
8.
Samo Lubej
FG
Prof. dr. Ivan Anžel
Utrjanje betona z zakasnelo tvorbo etringita
9.
Mag. Andrej Ivanič
FG
Prof. dr. Ivan Anžel
Novi mehanizem vpetja vlaken v kompozitnih materialih
10.
Erika Kozem Šilih
FG
Prof. dr. Miroslav Premrov
Eksperimentalna in numerična analiza lesenih okvirnih stenskih elementov z odprtinami
11.
Tanja Botić
MF
Prof. dr. Željko Knez
Biološko aktivni metaboliti ekstremofilnih glivnih vrst iz rodu Wallemia: izolacija, struktura in biološka aktivnost
12.
Marija Šantl Letonja
MF
Prof. dr. Danijel Petrovič
Pomen genskih polimorfizmov oksidacijskega stresa pri aterosklerozi vratnih arterij bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2
13.
Vita Jagrič
EPF
Prof. dr. Davorin Kračun

Ocenjevanje verjetnosti neplačila za kredite prebivalstvu: nelinearen pristop s samoorganizirajočimi se mrežami

14.
Andrej Krajnc
FERI
Prof. dr. Marjan Heričko
Model za vrednotenje pridobitev uporabe programskih tovarn pri razvoju informacijskih rešitev
Urednik strani: Služba za izobraževanje: Stojan Primožič
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava