Promocija novih doktorjev znanosti Univerze v Mariboru 13. marca 2012

SEZNAM KANDIDATOV ZA PROMOCIJO, DNE 13. MAREC 2011 OB 10. URI
 
Št.
Ime in priimek
Fakulteta
Mentor
Doktorska tema
1.
Jure Strnad
FKKT
Prof. dr. Zdravko Kravanja
Optimizacija gojitvenih pogojev pri izboru sesalskih celičnih linij za proizvodnjo kompleksnih bioloških zdravil
2.
Mag. Aljaž Škerlavaj
FS
Prof. dr. Leopold Škerget
Numerična analiza toka tekočine v vtočnem bazenu vertikalnih črpalk
3.
Mag. Smiljana Gartner
FF
Prof. dr. Nenad Miščević
Metafizični problemi državljanskih vrlin
4.
Igor Movrin
MF
Prof. dr. Radko Komadina
Zlomi sosednjih vretenc po perkutani avgmentaciji osteoporotičnega zloma vretenca
5.
Katja Lah
MF
Prof. dr. Štefek Grmec
Pomen kapnometričnih vrednosti pri razlikovanju srčnega zastoja zaradi asfiksije in primarnega srčnega zastoja
6.
Mag. Dejan Kopold
FF
Prof. dr. Teodor Petrič
Besedilnovrstne značilnosti nemških medmrežnih dnevnikov s stališča teorije naravnosti
7.
Mag. Aleksandra Murks Bašič
FNM
Prof. dr. Matjaž Perc
Evolucijska teorija iger kot spinski sistem
8.
Mag. Irena Hrastnik Ladinek
FNM
Prof. ddr. Janez Žerovnik
Hamiltonskost kartezičnega in direktnega grafovskega svežnja
9.
Nataša Pipenbaher
FNM
Prof. dr. Mitja Kaligarič
Floristična in funkcionalna primerjava submediteransko-ilirskih in srednjeevropskih polsuhih travnikov
10.
Mag. Karmen Kern Pipan
FOV
Prof. dr. Boštjan Gomišček
Vpliv stalnih izboljšav in človeškega kapitala na poslovno odličnost organizacije
11.
Rozalija Drobež
FKKT
Prof. dr. Zdravko Kravanja
Optimiranje procesov proizvodnje bioplina iz živalskih in drugih organskih odpadkov z uporabo računalniško podprte procesne tehnike
12.
Mateja Grašič
FNM
Prof. dr. Matej Brešar
Algebre, določene z ničelnim produktom
Urednik strani: Služba za izobraževanje: Stojan Primožič
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava