Promocija doktorjev znanosti

​​​​​​​​​​​​​​​Univerza v Mariboru organizira promocije doktorjev znanosti UM predvidoma štirikrat letno, dvakrat v zimskem, enkrat v pomladanskem in enkrat v jesenskem obdobju, po potrebi pa tudi večkrat. Točen datum promocije v skladu s Statutom UM določi rektor.
 
Kandidati za promocijo doktorjev znanosti morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa 157. člen Statuta UM, ter kriterije in merila članic UM glede zahtevanih ​kriterijev znanstvene aktivnosti pred promocijo​. ​
 
Skladno s 157. členom Statuta UM  je Senat Univerze v Mariboru potrdil interpretacijo, da povzetek objave v tujem jeziku  v publikaciji, ki ima vse povzetke v tujem jeziku, pomeni daljši povzetek (summary – najmanj 500 besed), na podlagi katerega so spoznanja doktorske disertacije dosegljiva svetovni javnosti.
Senat UM je sprejel avtentično razlago 157 člena Statuta UM, in sicer se "drugi odstavek 157. člena razlaga skupaj s prvim odstavkom istega člena na način, da morajo biti spoznanja doktorskega kandidata objavljena v tujem jeziku (razen za nacionalne vede) v publikaciji, ki izhaja v državah EU ali OECD, oz. v publikaciji, ki ima vse povzetke v tujem jeziku države EU oz. OECD ob pogoju, da so spoznanja iz doktorske disertacije s takšno objavo dostopna svetovni znanstveni javnosti."
 
Referati za podiplomski študij morajo k predlogom za promocijo priložiti: 
  • izjavo dekana, da posamezni kandidat izpolnjuje pogoje za promocijo,
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev za promocijo,
  • osnutek predstavitvenega besedila kandidata (obrazec),
  • podatke o kandidatu in mentorju (tabela),
  • osnutek diplome ter
  • osnutek priloge k diplomi.

V preteklem letu so doktorirali:​​
Urednik strani: Služba za izobraževanje in študij
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava