PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO v podiplomske študijske programe UM za študijsko leto 2013-2014

 

Na podlagi splošnih določil Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe UM v študijskem letu 2013/14 članice Univerze v Mariboru podaljšujejo prijavo za naslednje podiplomske študijske programe: 

 

Članica UM

Študijski program

Trajanje podaljšanega roka        

 

 

OD

DO

 

EPF

Ekonomske in poslovne vede, 2. stopnja

5. 9.

20. 9.

Ekonomske in poslovne vede, 3. stopnja

5. 9.

20. 9.

FE

Energetika, 2. stopnja

5. 9.

23. 9.

Energetika, 3. stopnja

5. 9.

23. 9.

FERI

Elektrotehnika, 2. stopnja

5. 9.

10. 9.

Računalništvo in informacijske tehnologije, 2. stopnja

5. 9.

10. 9.

Informatika in tehnologije komuniciranja, 2. stopnja

5. 9.

10. 9.

Telekomunikacije, 2. stopnja

5. 9.

10. 9.

Gospodarsko inženirstvo - smer Elektrotehnika, 2. stopnja

5. 9.

10. 9.

Elektrotehnika, 3. stopnja

5. 9.

10. 9.

Računalništvo in informatika, 3. stopnja

5. 9.

10. 9.

Medijske komunikacije, 3. stopnja

5. 9.

10. 9.

FG

Prometno inženirstvo, 2. stopnja - redni študij

17. 9.

18. 9.

Gradbeništvo, 3. stopnja

5. 9.

20. 9.

Prometno inženirstvo, 3. stopnja

5. 9.

20. 9.

Jedrska energetika in tehnologije, 3. stopnja

5. 9.

20. 9.

FKBV

Agrarna ekonomika, 2. stopnja

5. 9.

10. 9.

Agrarna ekonomika, 3. stopnja

5. 9.

10. 9.

Kmetijstvo, 2. stopnja

5. 9.

10. 9.

Kmetijstvo, 3. stopnja

5. 9.

10. 9.

FKKT

Kemija, 2. stopnja

5. 9.

18. 9.

Kemija in kemijska tehnika, 3. stopnja

5. 9.

20. 9.

FL

Logistika sistemov, 2. stopnja

5. 9.

12. 9.

FNM

Biologija in ekologija z naravovarstvom, 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Fizika, 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Matematika, 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Izobraževalna matematika, 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Enopredmetna izobraževalna tehnika, 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Izobraževalna biologija – dvopredmetna, 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Izobraževalna fizika – dvopredmetna, 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Izobraževalna kemija – dvopredmetni, 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Izobraževalna matematika – dvopredmetni, 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Izobraževalno računalništvo – dvopredmetni, 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Izobraževalna tehnika - dvopredmetni, 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Ekološke znanosti, 3. stopnja

8. 9.

17. 9.

Matematika, 3. stopnja

8. 9.

17. 9.

Fizika, 3. stopnja

8. 9.

17. 9.

Tehnika - področje izobraževanja, 3. stopnja

8. 9.

17. 9.

FOV

Organizacija in management informacijskih sistemov, 2. stopnja - izredni študij

16. 9.

17. 9.

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, 2. stopnja - izredni študij

16. 9.

17. 9.

Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov, 2. stopnja - izredni študij

16. 9.

17. 9.

Organizacija in management informacijskih sistemov, 3. stopnja

5. 9.

12. 9.

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, 3. stopnja

5. 9.

12. 9.

Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov, 3. stopnja

5. 9.

12. 9.

FS

Oblikovanje in tekstilni materiali, 2. stopnja

5. 9.

13. 9.

Strojništvo, 2. stopnja - izredni študij

5. 9.

13. 9.

Tehniško varstvo okolja, 3. stopnja

5. 9.

13. 9.

Tekstilni materiali, 3. stopnja

5. 9.

13. 9.

Strojništvo, 3. stopnja

5. 9.

13. 9.

FERI IN FS

Mehatronika, 2. stopnja

5. 9.

13. 9.

FT

Turizem, 2. stopnja

5. 9.

12. 9.

FVV

Varstvoslovje, 2. stopnja - izredni študij

5. 9.

25. 9.

Varstvoslovje, 3. stopnja

5. 9.

25. 9.

FZV

Zdravstvena nega, 2. stopnja - vpis po merilih za prehode (redni študij)

5. 9.

13. 9.

Bioinformatika, 2. stopnja - vpis po merilih za prehode (redni študij)

5. 9.

13. 9.

Management v zdravstvu in socialnem varstvu (s FOV), 2. stopnja - izredni študij

5. 9.

13. 9.

FF

Slovenski jezik in književnost (enopredmetni pedagoški), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni nepedagoški), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni pedagoški), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Medkulturna germanistika (enopredmetni nepedagoški), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Medkulturna germanistika (dvopredmetni nepedagoški), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Nemščina kot tuji jezik (dvopredmetni pedagoški), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Anglistika (dvopredmetni nepedagoški), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Madžarski jezik s sknjiževnostjo, 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Prevajanje in tolmačenje (enopredmetni), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Sociologija (enopredmetni), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Sociologija (dvopredmetni pedagoški), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Filozofija (dvopredmetni pedagoški), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Pedagogika (enopredmetni), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Pedagogika (dvopredmetni), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Geografija (dvopredmetni nepedagoški), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Geografija (dvopredmetni pedagoški), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Umetnostna zgodovina (dvopredmetni nepedagoški), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Zgodovina (enopredmetni nepedagoški), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Zgodovina (dvopredmetni nepedagoški), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Zgodovina (dvopredmetni pedagoški), 2. stopnja

8. 9.

17. 9.

Germanistične študije, 3. stopnja

8. 9.

17. 9.

Filozofija, 3. stopnja

8. 9.

17. 9.

Slovenistične študije, 3. stopnja

8. 9.

17. 9.

Hungaristične študije, 3. stopnja

8. 9.

17. 9.

Sociologija, 3. stopnja

8. 9.

17. 9.

Umetnostna zgodovina, 3. stopnja

8. 9.

17. 9.

Zgodovina, 3. stopnja

8. 9.

17. 9.

Geografija, 3. stopnja

8. 9.

17. 9.

Pedagogika, 3. stopnja

8. 9.

17. 9.

Vedenjska in kognitivna znanost, 3. stopnja

8. 9.

17. 9.

MF

Biomedicinska tehnologija, 3. stopnja

5. 9.

16. 9.

PEF

Razredni pouk, 2. stopnja - izredni študij

5. 9.

13. 9.

Likovna pedagogika, 2. stopnja

5. 9.

13. 9.

Zgodnje učenje in poučevanje, 2. stopnja

5. 9.

13. 9.

Športno treniranje, 2. stopnja

5. 9.

13. 9.

Inkluzija v vzgoji in izobraževanju, 2. stopnja

5. 9.

13. 9.

Edukacijske vede, 3. stopnja​

5. 9.

13. 9.

PF

Pravo, 2. stopnja - redni študij

5. 9.

19. 9.

 

Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na: (SLO) http://portal.evs.gov.si/prijava; ​prijava v angleškem jeziku je kandidatom na voljo na naslednji povezavi: (EN) http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en. Več o splošnih informacijah o razpisu na: http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/Razpis-vpis-2013-2014.aspx

 

​​​​​​​​​​

​​​
Urednik strani: Sebastijan Frumen
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava