Omejitev vpisa po prvem prijavnem roku

Skladno s splošnimi določili Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 sporočamo, da so članice Univerze v Mariboru sprejele omejitev vpisa na naslednjih študijskih programih:

1. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM:
Študijski program druge stopnje Kemija (redni način študija)
Študijski program druge stopnje Kemijska tehnika (redni način študija)

2. Fakulteta za organizacijske vede (v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede) UM:
Študijski program Management v zdravstvu in socialnem varstvu (redni način študija)

3. Fakulteta za varnostne vede UM:
Študijski program Varstvoslovje (redni način študija) 

4. Fakulteta za zdravstvene vede UM:
Študijski program druge stopnje Bioinformatika (redni način študija)
Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega ​- smer Zdravstvena nega (redni način študija)

5. Filozofska fakulteta UM:
Študijski program druge stopnje Psihologija (redni način študija)
Enopredmetni nepedagoški študijski program Prevajanje in tolmačenje - smer Prevajanje angleški jezik in tolmačenje angleški jezik (redni način študija)

6. Pedagoška fakulteta UM:
Študijski program druge stopnje Razredni pouk (redni način študija)

Na ostalih študijskih programih druge in tretje stopnje članic Univerze v Mariboru niso sprejeli omejitve vpisa in bodo vpisna mesta na željo posamezne članice ponujena v drugem prijavnem roku, ki bo potekal med 17. 9. in 21. 9. 2014. Več o drugem prijavnem roku si lahko preberete v razpisnem besedilu. 
​​​​
Urednik strani: Služba za izobraževanje in študijske zadeve: Sebastijan Frumen
Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM 14/15
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava