Omejitev vpisa - prvi prijavni rok 15/16

​​​​​​​​​​​​​​​

Skladno s splošnimi določili Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2015/2016 sporočamo, da so članice Univerze v Mariboru sprejele omejitev vpisa na naslednjih študijskih programih:

1. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM
Študijski program druge stopnje Kemija (redni način študija)
Študijski program druge stopnje Kemijska tehnika​ (redni način študija)

2. ​Fakulteta za varnostne vede UM
Študijski program druge stopnje Varstvoslovje (redni način študija)

​3. Fakulteta za zdravstvene vede UM
Študijski program druge stopnje Bioinformatika (redni način študija)
Študijski program druge stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu (redni način študija)
Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega - smer Zdravstvena nega (redni način študija)

4. Filozofska fakulteta UM
Študijski program druge stopnje Psihologija - enopredmetni nepedagoški (redni način študija)

5. Pedagoška fakulteta UM
Študijski program druge stopnje Razredni pouk (redni in izredni način študija)
Študijski program druge stopnje Likovna pedagogika (redni način študija)

Na ostalih študijskih programih druge in tretje stopnje članic Univerze v Mariboru niso sprejeli omejitve vpisa in bodo vpisna mesta na željo posamezne članice ponujena v drugem prijavnem roku, ki bo potekal med 17. 9. in 21. 9. 2015. Več o drugem prijavnem roku si lahko preberete v razpisnem besedilu. ​

Urednik strani: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UM 15/16
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava