Omejitev vpisa - prvi prijavni rok 16/17

​​​​​​

Skladno s splošnimi določili Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2016/2017 sporočamo, da so članice Univerze v Mariboru sprejele omejitev vpisa na naslednjih študijskih programih:

​1. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
Študijski program druge stopnje Kemija (redni način študija)
Študijski program druge stopnje Kemijska tehnika​ (redni način študija)​

2. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru
Študijski program druge stopnje Kmetijstvo (redni način študija)
Študijski program druge stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi (redni način študija)

3. Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru
Študijski program tretje stopnje Logistika sistemov (vpis po merilih za prehode)​

4. Fakulteta za organizacije vede Univerze v Mariboru
Študijski program tretje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov
Študijski program tretje stopnje Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov

5. Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
Študijski program druge stopnje Varstvoslovje (redni način študija)

6. Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega (redni način študija) - omejitev vpisa na smereh:
  • Zdravstvena nega
  • Urgentna stanja v zdravstvu​
Študijski program tretje stopnje Zdravstvena nega

7. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Študijski program druge stopnje Psihologija (redni način študija)

8. Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru
Študijski program tretje stopnje Biomedicinska tehnologija

9. Pedagoška fakulteta UM
Študijski program druge stopnje Razredni pouk (redni in izredni način študija)


​Na ostalih študijskih programih druge in tretje stopnje članic Univerze v Mariboru število prijav ni presegalo števila načrtovanih vpisnih mest za prihodnje študijsko leto. Članice Univerze v Mariboru bodo po svoji presoji vpisna mesta ponudile v drugem prijavnem roku, ki bo potekal med 14. 9. in 16. 9. 2016. Več o drugem prijavnem roku si lahko preberete v razpisnem besedilu.​​​

Urednik strani: Oddelek za izobraževanje in študentske zadeve: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UM 16/17
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava