Omejitev vpisa - drugi prijavni rok 17/18

​​​​​

Skladno s splošnimi določili Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/18 sporočamo, da so članice Univerze v Mariboru v drugem prijavnem roku sprejele omejitev vpisa na naslednjih študijskih programih:


1. FAKULTETA ZA LOGISTIKO UM

​Študijski program tretje stopnje Logistika sistemov 


2. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO UM

Študijski program druge stopnje Strojništvo (redni način študija)


3. FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE UM

Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega (redni način študija)


4. FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE UM in FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE UM

Študijski program druge stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu (redni način študija)


5. FILOZOFSKA FAKULTETA UM

Enopredmetni nepedagoški študijski program druge stopnje Prevajanje in tolmačenje

Dvopredmetni nepedagoški študijski program druge stopnje Geografija

Dvopredmetni pedagoški študisjki program druge stopnje Poučevanje angleščine


6. PRAVNA FAKULTETA UM

Študijski program tretje stopnje Pravo


​Na ostalih študijskih programih druge in tretje stopnje članic Univerze v Mariboru število prijav ni preseglo števila načrtovanih vpisnih mest za prihodnje študijsko leto.


Urednik strani: Oddelek za izobraževanje in študentske zadeve: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UM 17/18
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava